Menu

GINOP-4.1.4 Újabb támogatás napelem rendszer telepítéséhez cégeknek

 

Épületenergetikai fejlesztések támogatása – társadalmi egyeztetésen!!

A felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése.

A támogatás még társadalmi egyeztetés alatt áll, a várható megjelenés 2019 szeptembere.

Napelem pályázat cégeknek

Előkalkulálok

A legfőbb teljesítendő kritériumok

A cégtípus csak korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég, egyéni vállalkozók lehet.

Rendelkeznie kell legalább 1 (beszámolóval alátámasztott) lezárt teljes üzleti évvel.

Minimum 1 fő volt az éves, átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző teljes üzleti évben.

Nem támogathatóak mezőgazdasági vállalkozások.

Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétel összegét, vagy az adóalapba beszámított bevételt.

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55 %-a lehet.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre és minimum 15 kWp névleges teljesítményű lehet.

Rendelkezésre álló forrás

A Felhívás tervezet meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd Ft, ami várhatóan több ezer sikeres pályázatot jelenthet. Támogatásonkénti összeg: 3 millió – 100 millió Ft (ami maximum az összes elszámolható költség 55 %-a lehet).

Napelemre vonatkozó önállóan támogatható tevékenységek

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához. Minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

Támogatást igénylők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (beszámolóval alátámasztott) melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

Jogi forma szerint:

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, Kft, Rt, KKt, Bt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Mezőgazdasági vállalkozások nem támogathatóak a jelen felhívás keretén belül

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

ginop-4-1-4-jabb-tmogats-napelem-rendszer-teleptshez-cgeknek-gershoj-energia