Ön megfelel a 100%-os napelem támogatás feltételeinek?

Napelem pályázat GINOP-4.1.4-19

A felhívás keretében önállóan támogatható a minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelem rendszerek telepítése. A keretösszeg 20,4 Mrd Ft. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege min. 3 millió Ftmax. 100 millió Ft. Ez maximum az összes elszámolható költség 55%-a lehet.

A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2020 szeptember 15. 10 óráig lehetséges.

Kalkulálja ki cége napelemes rendszerének egyedi méretét!

Legfőbb teljesítendő kritériumok

  1.  A cégtípus csak korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, közkereseti társaság, betéti társaság, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni cég, egyéni vállalkozók lehet.
  2.  Rendelkeznie kell legalább 1 (beszámolóval alátámasztott) lezárt teljes üzleti évvel.
  3.  Minimum 1 fő volt az éves, átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző teljes üzleti évben.
  4.  Nem támogathatóak mezőgazdasági vállalkozások.
  5.  Nem támogathatók a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
  6.  Az igényelt támogatás összege nem haladhatja meg az utolsó lezárt üzleti év nettó árbevétel összegét, vagy az adóalapba beszámított bevételt.
  7.  A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.
  8.  A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 55 %-a lehet.
  9.  A napelemes rendszer a fejlesztéssel érintett épülethez kötődő épületek tetőszerkezetén is elhelyezésre kerülhet és minimum 15 kWp névleges teljesítményű lehet.

 

Rendelkezésre álló forrás

A felhívás tervezet meghirdetésekor a támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20,4 milliárd Ft, ami várhatóan több ezer sikeres pályázatot jelenthet. Támogatásonkénti összeg: 3 millió – 100 millió Ft (ami maximum az összes elszámolható költség 55 %-a lehet).

Napelemre vonatkozó önállóan támogatható tevékenységek

Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:

Kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- vagy fűtési és/vagy használati melegvíz (HMV) előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható.

Kizárólag a hő- és/vagy villamos energia termelői oldal támogatható (napelemes rendszer esetén az inverter kimeneti részéig). Támogathatóak továbbá a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

Napelemes rendszer telepítése hálózati villamosenergia-termelés céljából, a fejlesztésben érintett épülethez kötődő épületek és az abban folyó gazdasági-termelési folyamatok villamosenergia-ellátásához. Minimum 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszerek beszerzése és telepítése; a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése.

A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre. Kizárólag napelemes rendszer telepítésére irányuló kérelem esetében nem elvárás az épület energiahatékonysági besorolásának javítása.

Támogatást igényelhetők köre

Mikro-, kis-, és középvállalkozások

amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (beszámolóval alátámasztott) melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;

amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkeznek.

Jogi forma szerint:

kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, Kft, Rt, KKt, Bt, Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Mezőgazdasági vállalkozások nem támogathatóak a jelen felhívás keretén belül

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Kalkulálja ki cége napelemes rendszerének egyedi méretét!

Tájékoztatjuk, hogy a honlap felhasználói élmény fokozásának érdekében sütiket alkalmazunk. A honlapunk használatával ön hozzájárul ehhez.